MINDFULNESS … OF MINDLESSNESS?

Dezer dagen zijn mindfulness en de technieken daarrond gemeengoed geworden. Velen zijn in onze tijd - veel meer dan op eender welk tijdstip in de geschiedenis van de mensheid - dag in dag uit met het hoofd aan het werk, als “kenniswerkers” in een grotendeels diensteneconomie. 

Vandaar de hoge nood aan het (leren) brengen van rust in het hoofd, en vandaar mijn kwinkslag-voorstel om eerder van mindlessness dan van mindfulness te spreken:

less mind, more heart & body!

Ik zal nooit de workshop “sacred dance” vergeten die ik ooit in het Antwerpse volgde waar een deelneemster bijna smeekte om een knop in haar hoofd te kunnen hebben, om die stroom aan gedachten te stoppen. Gelijkaardige “smeekbedes” heb ik nog gehoord op andere workshops. Velen verlangen naar rust in het hoofd.

Gedachteloos als het ideaal, maar het beste wat je kunt doen is gedachteneutraal worden! Er zijn slechts zeer weinig mensen dezer dagen die echt gedachteloos kunnen zijn, en die zitten voornamelijk in (zen-)boeddhistische en gelijkaardige kloosters. Dat is geen haalbare noch gewenste kaart voor de overgrote meerderheid. Je legt de lat best dus op “gedachteneutraliteit”.
Hoe doe je dat?

Voor mij ligt de sleutel in het laten stromen van de gedachten, ze te laten zijn wat ze zijn, eerder dan proberen ze te stoppen. Dat laatste is als een dam opwerpen, erachter ontstaat gewoon een grote poel water … zo is het ook met gedachten die je probeert te stoppen. Je kunt niet “niet denken”. Hoe meer je tegenwerkt, hoe meer energie je erin stopt, met als resultaat: hoe sterker de gedachten worden. 


Wat ikzelf zeer efficiënt vind en heb leren toepassen is tweevoudig:

1. Meditatie: het etiket of label "gedachte"

Ik las jaren geleden een meditatie-handboek, The Meditation Bible van Madonna Gauding. Het boek bevat een ganse lijst aan mogelijke, min of meer korte meditaties. Mij interesseerde toen - en nu nog steeds - die die gericht is op het “centeren”. Ik gebruik deze techniek nog steeds, in het dagdagelijkse en niet enkel in meditatie-momenten. Je leert het eerst in meditatie om het te kunnen gaan toepassen in het leven van alledag, op elk gewenst moment, wanneer je het nodig hebt.
Hoe doe je dit? Je gaat je gedachtestroom (leren) observeren, eerder dan je met elke gedachte te gaan identificeren. Je stopt de gedachten dus niet, je bekijkt ze als het ware, zonder oordeel: “ah, zie, een gedachte”. Je voegt er dan onmiddellijk het label aan toe “gedachte” en stuurt ze door, je hoofd en wezen uit. Een andere versie van deze meditatie is dat je de gedachte een specifieker label gaat toekennen: “werk”, “shopping”, “baas”, “kinderen”, etc.  Mijn insteek is evenwel dat je de gedachte laat wat ze is, er niet mee gaat identificeren, er geen echte aandacht aan besteedt. M.a.w. je gaat niet met de gedachte in gesprek, je “entertaint” de gedachte niet. Als je het een naam (bv. “werk”) geeft dan ben je eigenlijk al met de gedachte bezig geweest, in gesprek gegaan. De bedoeling is om in het “nu” en bij jezelf te blijven, dus niet gaan analyseren waarover de gedachte (over dit of dat ergens in de toekomst) zelf gaat. Voor mij is het beter om de gedachte zelfs dat analyse-moment niet te “gunnen”. Het is van: een gedachte komt en een gedachte gaat.
Ik vind de volgende mooi en toepasselijk hier:

Je moet niet alles geloven wat je denkt

Natuurlijk moet je voor jezelf uitmaken wat voor jou het beste werkt: (i) een algemeen label “gedachte” zonder het verder te benoemen, of (ii) een specifiek label. Het kan zijn dat je het tweede enige tijd moet toepassen, voordat je tot de eerste manier kunt over gaan. Het hangt er dus vanaf hoe goed je al je gedachten kunt laten stromen als een rivier: je kijkt naar het water en niet de individuele waterdruppels.
Als je graag en goed kunt visualiseren dan kun je een soort helm of oorlappen visualiseren. Deze is opgemaakt uit een man links (je linkerhersenhelft controleert je rechterlichaamshelft [je “mannelijke”, positief (+) geladen kant] en een vrouw rechts [je rechterhersenhelft controleert je linkerlichaamshelft (je “vrouwelijke”, negatief (-) geladen kant]. De man en de vrouw kijken voor jou uit, zoals jijzelf dus, en reiken elkaar de hand over je hoofd heen. Zo vormen ze een helm rond je hoofd. De rechterhand van de man in de linkerhand van de vrouw, zodat de man zijn linkerarm vrij heeft en de vrouw haar rechterarm. Telkens een gedachte opkomt laat je de man en de vrouw met hun vrije arm de gedachte doorsturen, je hoofd uit. “Doorgaan” kun je ze laten zeggen, terwijl ze de gedachte met hun vrije arm voorbij duwen. 


Je gaat eigenlijk jezelf op die manier (visueel) coachen!
Daarbij vervang je elk oordeel door Liefde, jawel, voel gewoon Liefde voor dit alles. 

Je kunt dit eender waar en op elk moment oefenen. In een eerste fase kun je je misschien beter afzonderen op een stille plek. Eenmaal je het onder de knie hebt, kun je het dan toepassen waar je ook bent, op eender welk tijdstip.

2. Heartfulness: hartcentering & gronding

Tweedens, ook al weer jaren geleden kruiste (Institute of) Heartmath mijn pad. Deze (for profit) organisatie deed en doet onderzoek naar de werking van ons hart. Uitermate boeiend! Wist je dat ons hart veel meer signalen naar onze hersenen stuurt dan omgekeerd; en dat het veld dat ons hart genereert vele malen groter is dan het veld dat onze hersenen opwekken? Dit even als een noot; want wat belangrijk was voor mij als tweede element in de “mindlessness” was hun Heart Rate Variability (HRV) toestel. Ik ga hier niet in op wat HRV is. Dit toestel bestaat nu ook als een app voor de smartphone.  Dit is de link naar hun website https://www.heartmath.org/ 

Het toestel gebruikte ik, en kun jij gebruiken, om het centeren in je hart aan te leren. Het toestel meet namelijk je HRV en jawel, telkens je in je hoofd gaat i.p.v. in je hart daalt je HRV waarde, en wordt dit door het toestel aangegeven. Via je ademhaling, door op deze te focussen - alsof je in- en uitademt vanuit je hart -, kun je de HRV waarde naar het optimale niveau brengen. “Optimaal” betekent hier ook optimaal voor jouw gezondheid en welzijn-gevoel.  
Opnieuw, als je graag en goed visualiseert, dan kun je je “in-beelden” hoe je een lift neemt - of (rol)trap of wat het voor jou mag zijn - die van je hoofd afdaalt tot in je hart. Als je merkt dat je terug je hoofd in gaat, en het HRV toestel zal dat zeker aangeven, dan: “opnieuw die trap af” of “opnieuw die lift in, naar beneden”.

Dit is ook een zeer goede techniek tot gronding in mijn ervaring. Je gaat veel meer in je lichaam zitten en krijgt fysieke gewaarwordingen. Ik bijvoorbeeld had de eerste (vele) keren dat ik het toestel gebruikte en naar optimale niveaus kon gaan … loodzware oogleden. Ik was klaarwakker maar kreeg mijn oogleden de eerste 5 à 10 minuten bijna niet open. Het was alsof ze compleet ontspannen waren, volledig in rust. Het was mij duidelijk dat ik daar veel spanning had opgeslaan, en dit werd meer en meer losgelaten elke keer ik oefende met de tool.

Dus, (leer) focus in je hart. 

Vestig je centrum van aandacht daar,

breng het van tussen je oren naar tussen je longen

Daarmee krijg je ook gemakkelijker (bewust) toegang tot het gevoel dat ons hart kan opwekken: Liefde!
Je hoeft de Heartmath tools natuurlijk niet te kopen daarvoor, het zijn hulpmiddelen. Je kunt het zonder proberen, of misschien vind je nog andere die jou (meer) aanspreken.

In dit alles leer je ook Liefde te kunnen voelen voor alles, ook de minder leuke aspecten (die we vaak een negatief label opkleven): je boos zijn, je eenzaam zijn, je angsten, etc.

Dit zijn 2 zaken die mij sterk geholpen hebben in het bereiken van “less mind, more heart”. Van mindfulness naar Heartfulness. Ik ben niet volledig gedachtenvrij, maar dat was dus ook niet de bedoeling. Ik vertoef ook nog wel in mijn hoofd, soms is dat ook gewoon nodig:

Je hoofd is een prachtige instrument en hulpmiddel, maak het gewoon niet je baas!

Word je eigen beste life coach, stuur jezelf!


Als je dit nuttig vind, mag ik je vragen dit te delen? Dankjewel.  
Als je het groter verhaal wenst te lezen over hoe ik hiertoe ben gekomen, lees zeker “In You you should trust”; zie de “Boeken”-sectie van deze website  https://www.life-coach-healer.be/boeken-1

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x