BOEKEN

Manu bundelde al zijn wetenschappelijke onderbouwde kennis, jarenlange expertise en persoonlijke ervaringen in 6 e-boeken die hij graag wil delen met gelijkgestemden, collega's, zij die "zoekend" zijn in hun leven en nieuwsgierigen.


De boeken hebben elk hun eigen titel maar vormen samen de boekenreeks onder de gemeenschappelijke titel "In Me I Trust", en ze zijn allemaal in het Engels opgesteld ... just so you know.


Uit liefde voor de bomen en de bossen, hou het alsjeblieft op het scherm. Hartelijk dank.

Choose PayPal Today


Graag direct naar de digitale boekhandel

Klik op de link om naar het volledig aanbod te gaanVertel me eerst meer over The 7 Seals

Heb je je ooit afgevraagd waarom de piramiden van Gizeh de “4 & 3” vorm hebben die ze hebben, een vierhoekig grondplan en driehoekige, opwaarts gerichte zijden? Heb je je ooit afgevraagd waarom er zoveel gebruik wordt gemaakt van het getal 7 in zowat alle spiritueel-religieuze stromingen, inclusief de huidige wereldgodsdiensten (7 kaarsen op de oorspronkelijke Menorah, 7 Aartsengelen, 7 rondes rond de Ka’aba, 7 chakra's, …)?

De vraag kan ook als volgt gesteld worden: wil jij een Hemel op Aarde kunnen beleven en belichamen?

Na het lezen van dit boek zal je diepere kennis hebben van de betekenis van die 7, en bovenal wat die betekenen voor jezelf en waar je ze in je eigenste wezen kan (terug) vinden! Kennis van deze 7 laten je toe die Hemel op Aarde te ervaren, op voorwaarde dat je deze kennis omzet in de praktijk. Word je eigen healer, ken jouw 7 "zegels" ("seals" in het Engels). Het boek bevat ook meditatie-oefeningen gericht op het lokaliseren, visualiseren en beleven van deze 7 aspecten in jezelf.


Aantal pagina's: 86

Je kunt de inhoudstabel van het boek consulteren op Payhip, de digitale boekhandel  waarnaar je kunt doorklikken op de link hieronder.

Graag verdere informatie? Klik op de link hieronder
Bestel hier jouw favoriete exemplaar >>

Vertel me wat meer over Symbolism & Sacred Geometry

Heb je ooit gehoord van de zogenaamde Heilige Geometrie, met o.a. het symbool van de ‘Bloem des Levens’ dat terug te vinden is in vele landen en tijdperken - teruggaand tot het Oude Egypte en mogelijk zelfs verder in de tijd terug? Heb je ooit gehoord van het concept “wu wei”, “doen door niet te doen”, “actie door inactie”?

De vraag kan ook als volgt gesteld worden: wil jij meer te weten komen over hoe jijzelf mee de realiteit bepaalt die jij beleeft?

Na het lezen van dit boek zal je een fundamenteel aspect van de wereld en het leven op zich, of beter, jouw wereld en jouw leven, kunnen snappen door de onderliggende boodschap en betekenis van deze symboliek te begrijpen. Verder bevat het boek beschrijvingen van energetische structuren in jouw wezen - o.a. je 7-lagig wezen, een van de drie 7's in de 777 boodschap - en helpt het je om je eigen ware natuur en dat van wat we ‘Realiteit’ noemen te bevatten. Jij co-creëert jouw realiteit, degene die jij 'be-leeft'. Het boek houdt ook enige oefeningen in om op de aangereikte inzichten te mediteren of om deze toe te passen in je dagdagelijks leven.


Aantal pagina's: 95

Je kunt de inhoudstabel van het boek consulteren op Payhip, de digitale boekhandel waarnaar je kunt doorklikken op de link hieronder.

Graag verdere informatie? Klik op de link hieronder
Bestel hier jouw favoriete exemplaar >>

Vertel me meer over Duality at the Surface, Oneness underneath

Los van je religieuze (non-)affiniteit, wat betekent de figuur Jezus-Yeshua-Isa voor jou? Wat zie je in het beeld van de gekruisigde Christus dat in menig christelijke kerk vooraan hangt, achter het altaar? Wat roept dit beeld bij jou op? En de kruisweg? Je hoeft geen Christen te zijn om de boodschappen van deze symboliek te gebruiken en aan te wenden voor een bevrijd leven. Wist je trouwens dat het heilig boek van de Quiché Maya’s, de Popol Vuh, veel gelijkenissen vertoont met de heilige boeken van het joodse geloof en – dus ook – het Oude Testament van het Christendom? De Maya's kwamen geheel onafhankelijk tot zeer gelijkaardige beschrijvingen en symboliek, benieuwd hoe dit mogelijk was?

De vraag kan ook als volgt gesteld worden: wil jij een meer gebalanceerd persoon zijn die in plaats van heen en weer getrokken te worden tussen twee polen (voelen-denken, zijn-doen, negatief-positief, slecht-goed, boos-vredevol, etc.), deze twee kanten van jezelf gebalanceerd kan inzetten in het leven?

Voor een gebalanceerd leven en alles wat dit aan positiefs voor jou kan meebrengen, in termen van innerlijke rust, zelfkennis, ware Liefde etc. ? 

Na het lezen van dit boek heb je inzicht in de dualiteit, de duale aspecten, die aanwezig zijn in jouw eigenste wezen. Je bent een combinatie van allerlei complementaire, aanvullende tegenpolen. Deze bepalen hoe jij je leven be-leeft. Het boek beschrijft hoe je deze tegenpolen bewust kunt (leren) balanceren met behulp van de inzichten en boodschappen vervat in menig spiritueel-religieuze symboliek en verhaal. De boodschap van het boek is dat alleen via kennis en balans van beide polen een mens ‘het Paradijs kan binnentreden’. Als je in het “Paradijs” wil leven, dan moet je weten dat dit niet over een plaats gaat maar wel om een niveau van Bewustzijn dat iedereen kan bereiken. Via ons vermogen tot (zelf-)bewustzijn kunnen we onszelf sturen … naar een “paradijselijk” leven. Dit boek toont je de weg.


Aantal pagina's: 125

Je kunt de inhoudstabel van het boek consulteren op Payhip, de digitale boekhandel waarnaar je kunt doorklikken op de link hieronder.

Graag verdere informatie? Klik op de link hieronder
Bestel hier jouw favoriete exemplaar >>

Vertel me meer over The Journey of Life, Part I & II

Deze twee boeken schetsen het beeld van wat de meest recente evoluties in de menselijke kennis hebben opgeleverd omtrent het ontstaan van het Heelal en … de mens. Je krijgt een overzicht van wat de wetenschappen zoals ze in de Westerse wereld de voorbije eeuwen werd ontwikkeld, heeft ontdekt tot op de dag van vandaag, van het begin van dit Universum tot de dag waarop je dit boek leest. In veel gevallen is de wetenschappelijk kennis van vandaag een vertaling en opnieuw ontdekken van wat “de wijzen” uit eerdere tijden al hadden ontdekt, en in symboliek probeerden over te brengen. Na het lezen van Deel I kun je een aardig mondje meepraten over het ontstaan van het Heelal, de verschillende modellen die hierrond de ronde doen evenals over ons zonnestelsel en het ontstaan ervan, en van leven op Aarde … tot op de dag van vandaag. Ook over wat jou als mens onderscheidt. Na het lezen van Deel II kun je alle informatie uit deel I vanuit een breder perspectief, het zgn. "grotere plaatje", bekijken en benaderen: levensbeschouwelijk, filosofisch en bovenal spiritueel.

Deel I geeft een overzicht van de recente inzichten die de mensheid via het wetenschappelijke denken heeft verworven, vermengd met wat de wijzen uit lang vervlogen tijden wisten – zaken die minstens even belangrijk zijn om te snappen waarover het Leven, jouw leven, eigenlijk gaat.

Deel II omvat de levensbeschouwelijke invulling van dit alles. De waarom-vraag is niet de vraag die de wetenschap beantwoordt. We moeten elders op zoek gaan naar zinvolle antwoorden. Dit deel van het boek vertaalt het opnieuw allemaal naar wat het betekent voor jou, als mens, in een samenleving van mensen, onderdeel van het groter geheel dat we Natuur noemen, deze Planeet, dit Planetair systeem, dit Zonnestelsel, dit Sterrenstelsel dat we de Melkweg noemen, en dit Universum.

Jouw plaats in dit alles is … wel, lees de boeken.


Aantal pagina's: Deel I: 222 & Deel II: 128

Je kunt de inhoudstabel van de boeken consulteren op Payhip, de digitale boekhandel waarnaar je kunt doorklikken op de link hieronder.

Graag verdere informatie? Klik op de link hieronder voor het Deel van je keuze
Bestel hier jouw favoriete exemplaar, Deel I >>
Bestel hier jouw favoriete exemplaar, Deel II >>

En vertel me meer over In You you should trust

Er zijn 2 dingen in het Leven die nooit ofte nimmer liegen, en dat zijn je lichaam en je leven!

Er zijn 3 inzichten die uitermate belangrijk zijn in je leven: 1) jij co-creëert je werkelijkheid, 2) alles in het leven is jouw spiegel, en 3) het is allemaal ‘maar’ een verhaal, maar wel jouw verhaal!

Lees in dit boek hoe ik tot deze inzichten ben gekomen. Lees het als een voorbeeld van hoe een leven – net zoals dat van jou – kan evolueren eenmaal je met een open blik en bovenal ‘open bewustzijn’ naar de ervaringen des levens kijkt … en op zoek gaat naar steeds diepere lagen van je identiteit, fysisch, mentaal, emotioneel en spiritueel. Zelfkennis is begin van alle wijsheid ... en het einde van veel illusies, en hopelijk van de Grote Illusie. Alles rondom je is een spiegel om in te kijken; en die spiegel geeft aan hoe het met jezelf gesteld is. Laat je meenemen in dit verhaal van ontdekking, niet van verre bestemmingen maar van diepe bestemmingen … binnenin! 

Op pad zonder initiële bestemming, en toch, tot aan dé vraag van alle vragen in het Leven. Het antwoord daarop? Lees het boek.

Aantal pagina's: 169

Je kunt de inhoudstabel van het boek consulteren op Payhip, de digitale boekhandel waarnaar je kunt doorklikken op de link hieronder.

Graag meer informatie? Klik op de link hieronder
Bestel hier jouw favoriete exemplaar >>

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x